0915 261 080
Nhắn tin qua Facebook Zalo : 0915261080 tanthanh@outlook.com

Đầu báo cháy quang Horing AH-0311-2

Đầu báo cháy quang Horing AH-0311-2 12-30VDC sử dụng cho tủ HORING, YUNYANG, HOCHIKI hoặc tủ hãng khác sữ dụng đầu báo 2 dây 24VDC.