0915 261 080
Nhắn tin qua Facebook Zalo : 0915261080 tanthanh@outlook.com

Ổ cắm điện 5 chấu mặt vuông GLteck

Ổ cắm điện 5 chấu mặt vuông GLteck chuẩn ổ cắm hỗ trợ các loại phích trên thế giới như : EURO, JAPAN, CHINA, USA, VIỆT NAM và hầu hết chuẩn quốc tế hiện hành ngoại trừ chuẩn N, L, J, O của 1 số nước.