0915 261 080
Nhắn tin qua Facebook Zalo : 0915261080 tanthanh@outlook.com

Ổ cắm điện Rulo QN20-2-15A Lioa

Ổ cắm điện Rulo QN20-2-15A Lioa Đáp ứng nhu cầu sử dụng ổ cắm ở mọi khoảng cách và có thể thu dây gọn khi không sử dụng. Sản phẩm có aptomat nên bảo vệ được quá tải, chậm tải, ngắn mạch, đảm bảo an toàn một cách tốt nhất cho người sử dụng.