0915 261 080
Nhắn tin qua Facebook Zalo : 0915261080 tanthanh@outlook.com

Bộ cấp nguồn cho thiết bị M-bus to Bacnet APW040

Bộ cấp nguồn cho thiết bị M-bus to Bacnet APW040 có chức năng cấp nguồn ổn định cho bộ chuyển đổi giao thức M-bus to Bacnet HD67056-B2-40