0915 261 080
Nhắn tin qua Facebook Zalo : 0915261080 tanthanh@outlook.com

Thiết bị chuyển đổi M-bus sang Bacnet HD67056-B2-40

Thiết bị chuyển đổi M-bus sang Bacnet HD67056-B2-40 là sản phẩm của hãng ADFWEB, một công ty của Italy chuyên cung cấp các thiết bị điện tử để đo lường và thu thập dữ liệu…