0915 261 080
Nhắn tin qua Facebook Zalo : 0915261080 tanthanh@outlook.com

Công tắc bình nóng lạnh Dobo dòng A70

Công tắc bình nóng lạnh Dobo dòng A70 là thiết bị được sử dụng riêng cho thiết bị bình nóng lạnh là sản phẩm chung, đặc thù khác với các loại công tắc điện thông thường khác. Sử dụng công tắc bình nóng lạnh là giải pháp tốt nhất được sử dụng để thay thế cho aptomat có kích thước lớn.