0915 261 080
Nhắn tin qua Facebook Zalo : 0915261080 tanthanh@outlook.com

Điện thoại Grandstream để bàn GRP2601

Điện thoại Grandstream để bàn GRP2601 được sử dụng mạng LAN, phù hợp cho các đơn vị cần triển khai số lượng lớn IP phone… Dùng cho các cơ sở, văn phòng, công ty cần triển khai các IP phone trên diện rộng.