0915 261 080
Nhắn tin qua Facebook Zalo : 0915261080 tanthanh@outlook.com

Thiết bị chuyển đổi M-bus sang Bacnet HD67056-B2-160

Thiết bị chuyển đổi M-bus sang Bacnet HD67056-B2-160 quản lý tới 160 thiết bị là dòng sản phẩm của hãng ADFWEB, một công ty chuyên cung cấp các thiết bị điện tử để chuyển đổi trong việc đo lường và thu thập dữ liệu.